Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego

Informacje szczegółowe

Na terenie Fortu VII realizowane są dwa projekty dofinasowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, w ramach działania 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego

„Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego”

Nr projektu: RPWP.04.04.01-30-0042/16, Umowa o dofinansowanie nr  RPWP.04.04.01-30-0042/16-00 z dnia 20.12.2017 r.

Wartość projektu: 28 473 681,15 zł

Dofinansowanie z UE: 11 060 940,28 zł

Wkład własny zapewnia Miasto Poznań.

Termin realizacji Projektu: do 30 czerwca  2022 r.

Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego – etap II”.

Nr projektu: RPWP.04.04.01-30-0016/19, Umowa o dofinansowanie nr  RPWP.04.04.01-30-0016/19-00 z dnia 20.12.2017 r.

Wartość projektu: 4 531 488,80 zł

Dofinansowanie z UE: 3649982,25 zł

Wkład własny zapewnia Miasto Poznań.

Termin realizacji Projektu: do 31  grudnia 2022 r.

Pokaż
Fotogaleria
Fortu VII
Filmoteka