Polecana literatura

LITERATURA (wybrana)
 • Biesiadka Jacek, Gawlak Andrzej, Kucharski Szymon, Wojciechowski Mariusz, Twierdza Poznań. O fortyfikacjach miasta Poznania w XIX i XX wieku, Poznań 2006.

 • Błogosławiony o. Ludwig Mzyk, męczennik II wojny światowej, misjonarz werbista, redakcja ks. Eugeniusz Śliwka, Pieniężno 1999.

 • Czerkawski Andrzej, Dunin – Wąsowicz Marek, Fort VII w Poznaniu, Warszawa 1969.

 • Gomolec Ludwik, Fort VII – hitlerowskie miejsce kaźni, Poznań 1963.

 • Gomolec Ludwik, Kubiak Stanisław,Terror hitlerowski w Wielkopolsce 1939-1945, Poznań 1962.

 • Hojan Artur, Komora gazowa w Forcie VII w Poznaniu (początek nazistowskiego ludobójstwa), [w:] Studia nad dziejami obozów koncentracyjnych w okupowanej Polsce, Oświęcim 2011, s. 167-177.

 • Kaczmarek Marian, Eutanazja tzw. „Kraju Warty”, „Kronika Wielkopolski”, 1985, nr 1, s. 74-76.

 • Krzysztoń Marcin, Maćkowiak Michał, Strażnicy obozów niemieckich w Forcie VII i Żabikowie 1939-1945, Żabikowo 2012.

 • Langer Tadeusz, Muzeum Fortu VII „Nurt”, 1989, nr 9, s. 28-30.

 • Olszewski Marian, Fort VII w Poznaniu, Poznań 1971.

 • Olszewski Marian, Straty i martyrologia ludności polskiej w Poznaniu 1939-1945, Poznań 1973.

 • Nawrocki Stanisław, Policja hitlerowska w tzw. Kraju Warty w latach 1939 – 1945, Poznań 1973.

 • Nawrowski Ewaryst, W szponach gestapo. Urywki z moich przeżyć w obozie Fort VII (Übergangslager S.S.Posen), Poznań 2008.

 • Pamiętniki ocalonych, Wspomnienia więźniów hitlerowskich miejsc kaźni w Wielkopolsce, wybór i opracowanie Wojciech Jambroziak, Marian Olszewski, Poznań 1983.

 • Paulówna Urszula, Fort VII. Mauzoleum Męczeństwa Wielkopolan, „Kronika Miasta Poznania”, 1963, nr 4, str. 97 – 100.

 • Pietrowicz Aleksandra, Lager der Blutrache – obóz krwawej zemsty “Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, 2009, nr 4, s. 31-41.

 • Strugarek Stanisław Fort VII, Poznań 1947.

 • Strzelczak Jan, Nad historią Fortu VII, „Nurt”, 1989, nr 9, s. 21-24.

 • Fort VII w mojej pamięci, Wspomnienia byłych więźniów, „Nurt”, 1989, nr 9, s. 24-28.

 • Ziółkowska Anna, Fort VII, „Kronika Miasta Poznania”, 2012, nr 2, s. 140-154.

 • Z pierwszej linii frontu (Red. K.M. Pospieszalski). Glasgow 1943.