MUZEUM MARTYROLOGII WIELKOPOLAN – FORT VII

W 1976 roku na terenie lewego majdanu fortu założono Muzeum Fortu VII, którego oficjalne otwarcie, wpisane w program ogólnopolskiej inauguracji Miesiąca Pamięci Narodowej, nastąpiło 26 kwietnia 1980 roku. Główny cel funkcjonowania muzeum stanowi dokumentowanie i upamiętnianie losów osadzonych w Forcie VII więźniów, a także prowadzenie działalności edukacyjnej i wystawienniczej. Obecna nazwa placówki – Muzeum Martyrologii Wielkopolan – funkcjonuje od 1997 roku. Znajdujące się w Forcie VII muzeum jest oddziałem Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu.

W 2013 roku powiększono teren otwarty dla zwiedzających o plac broni, poternę główną oraz część pozostałych korytarzy. Wejście do muzeum przeniesiono i obecnie wchodzi się do fortu tą samą bramą, którą przekraczali więźniowie w okresie funkcjonowania  obozu.

W wyniku realizacji projektu na rok 2023 zaplanowano udostępnienie  całego obiektu.

W Muzeum można zwiedzić następujące wystawy:
·       „Męczeństwo więźniów Fortu VII w okresie II wojny światowej”,
·       „Więźniowie Fortu VII w obozach III Rzeszy, zmarli i zaginieni”, „I ślad po nich zaginął. Zagłada chorych psychicznie w komorze gazowej w Forcie VII”
·       „Wypędzenia ludności polskiej z Wielkopolski do GG w latach 1939-41”.

Zwiedzający mogą zobaczyć również wiele miejsc, w których więźniowie Fortu VII byli mordowani – między innymi Ścianę Śmierci, Schody Śmierci, komorę gazową, celę „dzwon” oraz liczne cele, w których cierpiały tysiące Wielkopolan.

Niebawem zwiedzający będą mogli poznać cele i miejsca kaźni, które znajdowały się także w prawej wyremontowanej części. Właśnie tam znajdują się kolejne Schody Śmierci, Krankenzelle – cela chorych oraz cela nr 1 z dziesiątkami zachowanych napisów pozostawionych przez więźniów.

 

Treści przedstawione na ścieżce martyrologicznej są przeznaczone dla osób powyżej 13 roku życia.

Grupa osób wsłuchuje się w przewodnika, który opowiada o Forcie VII na lewym majdanie

W wyremontowanej części obiektu w roku 2023 otwarta zostanie nowa ekspozycja „Fort VII jako przykład dziewiętnastowiecznej architektury militarnej”.

Informacje dotyczące tragicznej historii Fortu VII z lat 1939 – 1944 uzupełnione zostały opisami wyjaśniającymi zasady funkcjonowania fortu jako obiektu militarnego – części zbudowanej przez niemieckich zaborców w dziewiętnastym wieku Festung Posen.

Krótsza trasa zwiedzania obejmuje główne przestrzenie Fortu VII i prezentuje podstawowe informacje na temat historii, budowy i działania Twierdzy Poznań ze szczególnym uwzględnieniem Fortu VII.

Trasa rozszerzona obejmuje większy obszar Fortu VII i pozwala lepiej poznać jego historię. Na ścieżce znajdują się informacje dotyczące funkcjonowania fortu w czasie działań wojennych oraz szczegóły z zakresu architektury obronnej i militariów.

Przewiduje się, że trasa będzie w znacznej części dostępna dla osób niepełnosprawnych.