FOTORELACJA z podsumowania I etapu projektu: „Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego”

Udostępnij

21 czerwca w Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII w Poznaniu odbyła się konferencja prasowa z udziałem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, Zastępcy Prezydenta Jędrzeja Solarskiego oraz Dyrektora Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Przemysława Terleckiego, podsumowująca I etap trwającego od kilku lat projekt WRPO, którego wartość opiewa na kwotę ponad 24 mln złotych.

Działania na obszarze Fortu VII prowadzone są w ramach projektu pod nazwą „Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego”. Wartość całej inwestycji wynosi blisko 24,2 milionów złotych netto, z czego wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich, udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, to ponad 11 milionów złotych. Miasto dofinansowało projekt w wysokości 13,2 mln zł.

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości otrzymało wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Zabytek Zadbany” organizowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, którego celem jest promocja opieki nad zabytkami poprzez propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków, za utrwalenie i rewaloryzację substancji zabytkowej fortu – siedziby Muzeum Martyrologii Wielkopolan, przeprowadzonej z pietyzmem i szacunkiem dla historycznej przestrzeni i detali.

Obiekty poddane renowacji i modernizacji oraz te, które stanowią trzon Muzeum Martyrologii Wielkopolan mają stać się miejscem prezentacji nowoczesnych, zrozumiałych dla każdego  wystaw stałych opowiadających miedzy innymi historię powstańców wielkopolskich zamordowanych i torturowanych w tym miejscu, zagładę osób chorych psychicznie w pierwszej eksperymentalnej, stworzonej przez Niemców specjalnie w tym celu komorze gazowej, dalej historię Polskiego Państwa Podziemnego w Wielkopolsce, wypędzeń ludności polskiej do Generalnego Gubernatorstwa czy losy kobiet, więźniarek Fortu VII.

Więcej

Aktualności

Zwiedzanie Muzeum z przewodnikiem w 2024 r.

10 października 1939 r. Niemcy utworzyli w Forcie VII pierwszy na ziemiach polskich obóz koncentracyjny – Konzentrationslager Posen. Zapraszamy Państwa do poznania tej trudnej historii. Fort

Aktualności

Zwiedzanie Muzeum Martyrologii Wielkopolan -Fort VII

84. lata temu 10 października 1939 r. Niemcy utworzyli w Forcie VII pierwszy na ziemiach polskich obóz koncentracyjny – Konzentrationslager Posen. Z okazji zbliżającej się rocznicy zapraszamy